دستور جلسه مجمع عمومی درباره تصویب اساسنامه، مقررات انتخاباتی، دستورالعمل انتخاب اعضای کمیته‌های انتخاباتی و سایر موارد مورد در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به شدت شیوع ویروس کرونا مجمع عمومی به صورت مجازی در روز شنبه هشتم آذر ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

همچنین به احتمال زیاد انتخابات فدراسیون فوتبال اوایل بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مهدی علی نژاد، معاون وزیر ورزش و جوانان در این باره بیان کرد: در اوایل آذرماه برای تصویب اساسنامه، مجمع فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود و تا اوایل بهمن ماه انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

شنیده می‌شود انتخابات ۱۰ تا ۱۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد.