محمدحسین میثاقی که در حال حاضر به‌عنوان مجری فوتبال برتر فعالیت می‌کند، عکسی همراه با فرزندش منتشر کرد.

او برای توصیف این عکس نوشت: «سی وهزار سالگی.»

میثاقی