وحید فاضلی سرمربی تیم نساجی مازندارن که بعد از جدایی محمود فکری در این تیم کار خود را آغاز کرده است کادرفنی خود را کامل تر کرد.

ایمان مبعلی مربی جدید نساجی است که از روز گذشته به کادرفنی این تیم اضافه شد. پیش از مبعلی، حمید فرزانه و رضا حسن زاده به عنوان دستیاران فاضلی معرفی شده بودند.