امیرحسین حسین‌زاده، بازیکن ملی پوش این تیم در تیم امید کشورمان، در انتهای لیگ نوزدهم از ناحیه رباط صلیبی زانو دچار آسیب‌دیدگی شدید شد.

کادر پزشکی سایپا ، اقدامات درمانی وی را با فوریت در دستور کار قرار داد و این ورزشکار ملی‌ پوش بعد از انجام عمل موفقیت‌آمیز، وارد مراحل فیزیوتراپی شد.

حسین‌زاده بعد از پشت‌سرگذاشتن 2 مرحله از فیزیوتراپی وارد مرحلهٔ سوم بازتوانی شده است.

به گفته پزشکان ملی‌ پوش سایپا از 2 ماه دیگر می‌تواند کار دویدن را انجام دهد.