محمود فکری سرمربی سابق تیم فوتبال نساجی به تیم فوتبال استقلال ملحق شد و فصل آینده هدایت آبی پوشان را بر عهده دارد.

قرار است حنیف عمران زاده، سیروس دین محمدی و آرش برهانی در تیم فوتبال استقلال به عنوان کمک‌های فکری فعالیت کنند.

البته صمد مرفاوی نیز در کادر فکری در تیم نساجی حضور داشت که گفته می‌شود مرفاوی حاضر نیست به کادر آبی پوشان ملحق شود.