جوزپ ماریا بارتومئو در آستانه برکناری از مسند ریاست باشگاه بارسلونا قرار گرفته است.

در روز چهارشنبه 16 مهر تعداد 16521 امضا برای عزل بارتومئو توسط باشگاه تایید شد.

انتخابات بارسلونا برای ریاست بعدی با اینکه جلوتر افتاد و قرار بود مارس 2021 یعنی اسفند 99 برگزار شود ولی شاید این اتفاق سبب شود، مدیریت فعلی بارسلونا حتی به زمستان 99 نیز نرسد.

اگر این اتفاق رخ بدهد در 100 سال اخیر بارسلونا، بارتومئو به سومین رئیس باشگاه بدل می‌شود که رای عدم اعتماد گرفته و اخراج شده است.

باشگاه بارسلونا بین 10 تا 20 روز کاری در خصوص عدم اعتماد بارتومئو تصمیم می‌گیرد.

اگر در باشگاه،‌ بارتومئو نتواند بیش از 3/2 ( دو سوم) آرای اعتماد را نگیرد، باید به همراه هیئت مدیره‌اش به طور کامل استعفا دهند.