سید حسین حسینی، سنگربان تیم استقلال تهران از دقایقی قبل در محل ساختمان این باشگاه حضور پیدا کرد.

حسینی که در زمان حضور احمد سعادتمند به عنوان مدیرعامل باشگاه برای تعیین وضعیتش جلساتی را برگزار کرده بود ظاهرا به دنبال مشخص شدن ادامه همکاری با آبی پوشان است.