مویزه کین، مهاجم گرانقیمت اورتون با قراردادی قرضی به پاری سن ژرمن پیوست. 

این بازیکن یک فصل در تیم پاریسی حضور خواهد داشت و پس از آن می‌تواند به لیگ برتر بازگردد.

بند خرید بازیکن در قرارداد مویزه کین قرار ندارد.

وی پیراهن شماره 18 پاریس را بر تن خواهد کرد.