احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقلال به خبر برکناری‌ اش از سمت خود واکنش نشان داد و نوشت:

"هواداران عزیز

باسلام واحترام

شایعه مبنی بر استعفای اینجانب موضوعیت ندارد. زیرا از ابتدا با عشق پای در راهی سخت به قصد خدمت و جلب رضای خاطر خداوند منان و نیز عاشقان استقلال ستودنی کمر همت بستم. پس روا نمی دارم که از عهد خود باز گردم.

زیرا عاشقان راعشق ورزیدن رواست."