مصدومیت کاپیتان استقلال غیبت او را در بازی شنبه این تیم قطعی کرد. پس از بررسی پزشکان استقلال از مصدومیت وریا غفوری مشخص شد آسیب دیدگی این بازیکن از ناحیه همسترینگ جدی است و از این رو نمی تواند در بازی با پاختاکور برای استقلال به میدان برود.

با غیبت قطعی وریا غفوری در بازی شنبه کار کادر فنی استقلال برای انتخاب جانشین او سخت شده است.