در دیدار پلی آف لیگ قهرمانان اروپا خنت به مصاف دیناموکیف اوکراین رفته است.

بر این اساس میلاد محمدی بازیکن ایرانی بر روی نیمکت خنت حضور دارد.

بازیکن ایرانی در دیدارهای اخیر تیمش نتوانسته در ترکیب ثابت حضور داشته باشد.