امروز سایت رسمی  باشگاه استقلال  مورد حمله هکر ها قرار گرفت و در آن هکرها به مخاطبان تذکر می دهند که این سایت دارای باگ امنیتی است.