سرخپوشان ایران امشب از ساعت ۲۰ به وقت محلی در زمین شماره ۶ مجموعه ورزشی دانشگاه قطر تمرین خود را آغاز کردند.

پیش از عزیمت به سمت تمرین جلسه فنی تیم برگزار شد.

تمرین با گرم کردن و سپس انجام آقاوسط در قالب سه گروه آغاز شد. حمله به دروازه و همچنین شوتزنی بخش بعدی تمرین بود.

در پایان نیز مرور کارهای تاکتیکی زیر نظر کادر فنی در دستور کار قرار گرفت و سرمربی تیم نکات مدنظر خود را به شاگردانش گوشزد کرد.

تمرین امشب پرسپولیس سبک بود و سرخپوشان بعد از سرد کردن بدنهای خود به اردو بازگشتند.