محمدرشید مظاهری روز گذشته پس از توافق با استقلال قراردادی 2 ساله با این باشگاه به امضا رساند و این در حالیست که او 2 فصل دیگر از قراردادش با تراکتور باقی مانده بود و باشگاه تبریزی مدعی است فسخ قرارداد مظاهری غیرقانونی است و برای او و باشگاه جدیدش محرومیت به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا باشگاه تراکتور قصد دارد با استقلال نامه‌نگاری کند و در خصوص عواقب جذب این بازیکن توضیحاتی به باشگاه تهرانی ارائه دهد و از استقلال بخواهد قید همکاری با این بازیکن را بزند.