به گزارش پارس ، به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از شکایت میثم حسینی بازیکن فصل گذشته تیم استقلال در نیم فصل اول، کمیته انضباطی از باشگاه استقلال خواست تا پاسخ شکایت حسینی را به کمیته انضباطی تحویل دهند که تا لحظه صدور رای هیج پاسخی دریافت نشد.
با توجه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود، کمیته انضباطی اعلام کرد که باشگاه استقلال محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان در وجه میثم حسینی است. رای صادره ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، قابلیت تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف را دارد.