به گزارش پارس ، کوروش باقری در گفت و گو بافارس گفت: در هر دو وزن ملی پوشان وزنه برداری خوب کار کردند. در این دو وزن دو مدال طلا کسب کردیم که خوشحال کننده و امیدوارکننده است، اما برای من هنوز شروع کار است و برای ادامه رقابت ها باید حواسمان باشد.

وی ادامه داد: اگر بهروزی رکورد ایران را می زد، خیلی شرایطش بهتر می شد، هرچند که در دوضرب فوق العاده عمل کرد. تقیان هم با وجود مصدومیت نگران کننده اش، توانست رکورد ایران را ارتقا دهد. ما در دو دهه اخیر وزنه برداری در دسته ۷۷ کیلو نداشته ایم که این مجموع را زده باشد اما با وجود این، پتانسیل رسول خیلی بیشتر است.

باقری در خصوص رقابت امروز سهراب مرادی گفت: سهراب مدت زیادی دور از تمرینات بوده و هنوز مانده به آن سهرابی که من می خواهم مبدل شود و مطمئنم برای جهانی همانی می شود که همه دوست داریم. اینجا هم می تواند به خوبی خودش را محک بزند. هرچند که او دو بار قهرمان آسیا شده و شاید قهرمانی خیلی برای خودش هم اهمیت نداشته باشد.

وی در مورد شرایط قهرمانی تیم ملی وزنه برداری گفت: به لحاظ مدالی آن طور که پیش بینی کردیم پیش رفتیم اما شاید یکی از ملی پوشان در ادامه آن طور که می خواهیم عمل نکرده و باعث شود امتیازاتی را عقب بیافتیم. تا الان شرایط خوب بوده است اما موردی که برایم اهمیت دارد این است که لازم بود در چنین مسابقه ای شرایط افرادی مانند باقری، تقیان و شریفی را محک بزنم.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: هدف مان قهرمانی آسیا است و فعلا شرایط طوری که برنامه ریزی کرده و دوست داشتیم پیش می رود.