به گزارش پارس نیوز، 

سازمان لیگ از خبرنگاران خواسته فقط در چارچوب مسائل فنی بازی سؤال بپرسند. گویا این موضوع، خواسته رکن قضایی فدراسیون فوتبال است و سازمان لیگ می‌خواهد تنش و درگیری را به حداقل برساند. البته این که خبرنگاران از مربی یا بازیکن بپرسند مثلاً چرا دعوا کردی یا چرا فلان کار را انجام دادی، تنش و درگیری ایجاد نمی‌کند.

باور کنید مربی و بازیکن اگر بخواهند حرف حاشیه‌ای بزنند، اصلاً کاری به سؤال خبرنگار ندارند و خودشان در حاشیه‌سازی استاد هستند. اگر هم نخواهند حرف بزنند، هزار تا سؤال هم که بپرسی، لبخند تحویل می‌دهند و می‌روند و یا درباره موضوع دیگری صحبت می‌کنند. 

شاید بهتر باشد سازمان لیگ این بخشنامه را به باشگاه‌ها بدهد و از آن‌ها بخواهد مربیان و بازیکنان‌شان در دو هفته پایانی لیگ برتر از بیان حرف‌های انحرافی خودداری کنند و کاری به مسائل حاشیه‌ای نداشته باشند. به رسانه‌ها نمی‌توان گفت روشنگری نکنید و دنبال شفاف‌سازی نباشید.