به گزارش پارس نیوز، 

میلاد محمدی پس از حضور 90 دقیقه‌ای در بازی احمدگروژنی برابر دینامو مسکو، از خبرگزاری چمپیونات نمره فنی 7 گرفت.