به گزارش پارس نیوز، 

سرمربی سابق تیم ملی از شرایط فعلی فوتبال ایران رضایت ندارد. او هنوز هم از خیلی از مسئولین فوتبال ایران، احساس مسئولیت بیشتری به تیم ملی دارد و از دیدن اوضاع امروز آن ناراحت است. مصاحبه ها، نوشته ها و حرف های کی روش به خوبی بیانگر این احساسات بوده و حالا به اوج خود رسیده است. او در آخرین صحبت هایش به نقش قطر در نتیجه نگرفتن تیم ملی اشاره می کند. کی روش افشاگری می کند که تلاش می کرده تا اردو تیم ملی به جای قطر در امارات برگزار شود اما بی پولی های فدراسیون پنج ستاره در نهایت او را مجبور می کند تا به اردوی رایگان در قطر رضایت بدهد.

سرمربی پرتغالی از مردانی حرف می زد که با بی تدبیری و تلاش های هدفدار در جستجوی سوءاستفاده از تیم ملی بودند. افرادی که از تحریم های علیه ایران استفاده کردند تا شرایط را به نفع خودشان تغییر دهند.