به گزارش پارس نیوز، 

روما چاچوا طبق مصاحبه های اخیر نادر دست نشان مورد تایید فنی این مربی بود ولی بیات مالک موقت سپیدرود برای جلوگیری از کاهش هزینه ها خواستار فسخ قرارداد این بازیکن جوان گرجستانی شد.

 

بر اساس توافق چاچوا و بیات ، این بازیکن گرجستانی سه هزار دلار از مبلغ باقیمانده خود را تخفیف داد و باشگاه سپیدرود موظف شد تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت نود و هشت سه هزار دلار ( حدود چهل میلیون تومان ) به چاچوا پرداخت کند و مقرر شد در صورتی که مبلغ مورد توافق تا تاریخ ذکر شده به این بازیکن پرداخت نگردد مبلغ یک هزار و پانصد دلار دیگر جریمه به آن اضافه شود و در صورتی که پرداخت نشود این بازیکن مجاز خواهد بود از باشگاه سپیدرود شکایت کند. چاچوا در زمان مالکیت علی کریمی مبلغ دو هزار دلار دریافت کرد و مبلغ کل قرارداد این بازیکن با سپیدرود تنها هشت هزار دلار است.