به گزارش پارس نیوز، 

 جدول لیگ قهرمانان آسیا گروه پرسپولیس 2019 به این شرح است:

 

جدول لیگ قهرمانان آسیا گروه پرسپولیس 2018