به گزارش پارس نیوز، 

عالیشاه که از نیمکت‌نشینی در پرسپولیس شاکی است، می‌گوید به خاطر پرسپولیس، نیمکت‌نشینی را تحمل می‌کند، ولی در پایان فصل خیلی حرف‌ها دارد که بزند.