به گزارش پارس نیوز، 

علی عالی مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اتمام اعتبار مجوز‌های تردد در محدوده طرح ترافیک در سال ۹۷ و همچنین فرا رسیدن سال ۹۸ اظهار کرد: تا زمان اجرای طرح جدید در سال ۹۸، تمامی دارندگان مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد، می‌توانند همچون سال ۹۷ در این محدوده تردد کنند.

وی افزود: تا زمان اجرای طرح جدید، افرادی که با استفاده از مجوز سال ۹۷ در محدوده طرح تردد می‌کنند، توسط پلیس جریمه نخواهد شد.