به گزارش پارس نیوز، 

در جلسه انتخاباتی کنفدراسیون فوتبال اسیا که در مقر این سازمان در مالزی در حال برگزاری است گزارش مالی این کنفدراسیون به تایید و تصویب اعضای مجمع رسید.

گفتنی است امروز انتخابات ریاست کنفدراسیون آسیا در حضور اینفانتینو صورت  می گیرد.