به گزارش پارس نیوز، 

قرارداد این بازیکن در پایان فصل تمام می شود و خودش دوست دارد بماند.

اوضاع برای مهدی رحمتی خوب نیست. کاپیتان استقلال که در این سال ها همواره با مشکلاتی روبرو بوده و هر بار از پس مشکلات برآمده این بار از سوی هواداران شعارهای بیشتری می شنود. آنها خواهان ترک استقلال از سوی او هستند. با وضعیتی که پیش آمده تمدید قرارداد رحمتی هم در هاله از ابهام قرار گرفته است. قرارداد این بازیکن در پایان فصل تمام می شود و خودش دوست دارد بماند. در این زمینه هم اتفاقاتی افتاده بود ولی حالا باید دید با شرایط موجود آیا امکان همکاری آنها وجود دارد یا نه؟