به گزارش پارس نیوز، 

علی علیپور آقای گل دو فصل اخیر فوتبال ایران هم مانند بسیاری از فوتبالی‌ها به حمایت از عادل فردوسی‌پور پرداخت و حذف این مجاری و گزارشگر مشهور را دهن کجی به رای مردم عنوان کرد.

آقای گل فوتبال ایران در اینستاگرام خود نوشته است:

نود و عادل فردوسی پور صدای رساى فوتبال ما هستند.خاموشى این صدا،دهن کجى به انتخاب و راى مردم است،در صدا وسیما به عنوان یک رسانه ملى نباید تا این حد سلیقه یک نفر حاکم شود.

اینکه گهگاهى با این برنامه و فردوسى پور اختلاف سلیقه اى وجود داشته باعث نخواهد شد اهالى فوتبال تاثیر مثبت نود را فراموش نکنند. نود و فردوسى پور کنار فوتبال و فوتبالى ها کنار آنها هستند.