به گزارش پارس نیوز، 

پس از  اختلافات صورت گرفته بین فدراسیون جهانی بوکس و کمیته بین المللی IOC، «رحیم اف» رئیس فدراسیون جهانی بوکس که در آبان ماه ۹۷ به عنوان رئیس این نهاد بین المللی انتخاب شده بود، از سمت خود استعفا کرد.

رحیم اف در بیانیه منتشر شده  در سایت فدراسیون جهانی  از تلاشش برای جدایی سیاست از بوکس و حفظ این رشته در المپیک سخن گفته و تاکید کرده است که اتهاماتی که در مدت اخیر به او نسبت داده شده است یک دروغ سیاسی است.

در حال حاضر «محمد مستحسن» نایب رئیس بخش آفریقای «آیبا» تا تعیین تکلیف به عنوان سرپرست انتخاب شد. طبق قانون فدراسیون جهانی  رئیس پس از استعفا و قبل از برگزاری انتخابات می‌تواند به سمت خود بازگردد.