به گزارش پارس نیوز، 

عادل فردوسی پور که هفته گذشته در برنامه ۹۰ اعلام کرده بود به زودی از پایان نامه مدرک دکتری‌اش دفاع خواهد کرد، دیروز در پردیس فارابی دانشگاه تهران واقع در شهر قم، این کار را انجام داد و دکترای مدیریت رسانه را به طور رسمی دریافت کرد.

  • جلسه دفاع عادل فردوسی پور

  • جلسه دفاع عادل فردوسی پور

  • جلسه دفاع عادل فردوسی پور

  • جلسه دفاع عادل فردوسی پور

  • جلسه دفاع عادل فردوسی پور