به گزارش پارس نیوز، 

احسان حدادی که در آمریکا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در سال آینده آماده می‌کند، امروز تست دوپینگ داد.

ماموران وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) با حضور در محل تمرین این پرتابگر دیسک کشورمان از وی آزمایش دوپینگ به عمل آوردند.

ماموران مبارزه با دوپینگ آذرماه نیز در تهران و در منزل حدادی از وی آزمایش گرفته بودند.

هفته گذشته نیز حسن تفتیان، دونده سرعتی کشورمان در تهران مورد آزمایش قرار گرفته بود.