به گزارش پارس نیوز، 

عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون فوتبال عراق گفت: ما پس از توافق با وزارت ورزش و جوانان عراق تصمیم گرفتیم تا از سلمان بن ابراهیم، رئیس کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا در انتخابات جدید ریاست این نهاد حمایت کنیم. همچنین از سعود المهندی، نامزد قطری که در همین پست نامزد شده است در دیگر پست‌های اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل نایب‌رئیسی و کمیته اجرایی حمایت خواهیم کرد.

وی درباره شانس پیروزی خود در انتخابات آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضویت در کمیته اجرایی گفت: اطمینان دارم که برنده خواهم شد زیرا از ارتباط بسیار خوبی با فدراسیون‌های فوتبال کشورهای خلیج فارس و دیگر فدراسیون‌های آسیایی برخوردار هستم.

عبدالخالق مسعود درباره شکایت‌های برخی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال عراق نیز خاطرنشان کرد: این حق قانونی آنها است اما اطمینان دارین که هیچ نقض قانونی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. پروسه انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال عراق با شفافیت و صداقت انجام شده است.