به گزارش پارس نیوز، 

دکتر امین نوروزی در این زمینه اظهار داشت: نتیجه MRI وریا غفوری امروز بررسی شد. غفوری مشکلی از نظر پارگی یا کشیدگی عضله ندارند و از امروز فیزیوتراپی روی پای مصدوم او زیر نظر کادر پزشکی آغاز شد.

وی در ادامه درباره وضعیت رضا آذری خاطر نشان کرد: ایشان از ناحیه مینیسک دچار مصدومیت است و یک عمل جراحی کوچک باید روی او انجام شود.