به گزارش پارس نیوز، 

سید جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، امروز طی حکمی مصطفی مدبر که پیش از این به عنوان سرپرست مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا معرفی شده بود، را به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره این باشگاه انتخاب کرد.

مدبر به دلیل استعفای رضا درویش از سمت خود در باشگاه سایپا امور اداری کار را بر عهده گرفته بود تا از امروز به عنوان مدیرعامل رسمی نارنجی پوشان انتخاب شود.