به گزارش پارس نیوز، 

هادی محمدی مدافع تیم ذوب آهن از سوی علیرضا منصوریان از این تیم کنار گذاشته شد.

محمدی در این باره به ایلنا گفت: چند روز است که در تمرینات ذوب آهن شرکت نمی کنم ظاهرا پستی که برای تراکتورسازی گذاشته بودم به مذاق کادر فنی ذوب آهن خوش نیامد و به همین دلیل از تیم کنار گذاشته شدم.