به گزارش پارس نیوز، 

در روزها و البته ماه های اخیر هر یک از مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال که دارای سمت اجرایی بودند از سمت خود استعفاء دادند اما برخی از این مدیران که عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال هستند در این سمت باقی می مانند به این خاطر که برای قانونگذار این طور تعریف شده که عضویت در هیات رییسه فدراسیون فوتبال شغل محسوب نمی شود به این خاطر که عضو هیات رییسه ماهی یکی دو دفعه و هر بار دو ساعت در جلسه هیات رییسه شرکت می کند و حقوق و دستمزد نمی گیرد.

 

حیدربهاروند در توجیه عدم استعفای خود گفته سازمان لیگ برتر مستقل از فدراسیون فوتبال است و از همه مهمتر برگزار کننده بازی های لیگ برتر است و نه تنها پولی از فدراسیون فوتبال نمی گیرد بلکه پول هم به فدراسیون فوتبال می دهد.

 

رییس سازمان لیگ برتر همان طور که اشاره شد در بین مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال تنها کسی است که از سمت اجرایی خود استعفاء نداده است. او همان طور که اشاره شد روی این نکته تاکید دارد که سازمان لیگ برتر به صورت خصوصی اداره می شود و قرار است در موسسه ثبت شرکت ها هم به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت برسد.