به گزارش پارس نیوز، 

ستاره برزیلی که در این فصل زیر نظر سولاری نیمکت نشین شده، آخرین بار در هفته 24 برابر جیرونا به میدان رفته بود و سپس به نیمکت ذخیره ها تبعید شد تا امشب که از دقیقه 88 به جای رگیلون وارد میدان شد.

نکته جالب، ژست کریم بنزما در مورد مارسلو بود. او هنگام ورود مارسلو به کنار زمین آمد و بازوبند کاپیتانی را به او تقدیم کرد تا مارسلو دقایق اندک باقیمانده را به عنوان کاپیتان رئال در زمین باشد.

امروز اخباری در مورد تنش لفظی بین مارسلو و راموس در جریان تمرین رئال نیز منتشر شده بود و گویا این دو پیش از شروع بازی امشب و در حضور دیگر بازیکنان کدورت را کنار گذاشته و آشتی کردند.

رئال این بازی را 1-4 به سود خود تمام کرد.