به گزارش پارس نیوز، 

مسئولان فدراسیون فوتبال هنوز هم نمی دانند اگر بازنشسته هستند و مانده اند، ممکن است فوتبال ایران را ویران کنند. هرچند دیروز کفاشیان، اصفهانیان و معینی از نایب رئیسی فدراسیون فوتبال، ریاست کمیته داوران و ریاست کمیته جوانان فدراسیون استعفا داده‌اند اما این استعفا به معنای استعفای از هیئت رییسه فدراسیون فوتبال نبود. هیچ نشانی از این استعفا ها در مجمع امروز نبود و بازنشسته های فدراسیون حضور محکمی در جلسه داشتند.

حتی مهدی تاج از بازنشستگان دفاع هم کرد: «در اساسنامه خودمان بندی داریم که بعد از ۶۵ سالگی، اعضا بازنشسته می‌شوند. تعدادی از اعضای هیأت رئیسه با کفاشیان صحبت کردند. هیئت رییسه دنبال همین موضوع است. فدراسیون فوتبال از تمام قوانین تبعیت کرد.» از میان انصرافی های فدراسیون فوتبال، فقط برای اصفهانیان جانشین انتخاب شده است. با این حال هنوز مشخص نیست اعضای هیئت رییسه فدراسیون واقعا این مجموعه را ترک خواهند کرد یا همچنان همه ادعاها در حد حرف است.

بودجه و برنامه فدراسیون فوتبال در سال مالی ۹۷ - ۹۸ نیز مطرح شد. این فدراسیون می‌تواند با بودجه ۹۷ میلیارد تومان سال آینده را اداره کند که بخشی از این بودجه به اصلاح و ترمیم زمین شماره یک آکادمی ملی فوتبال اختصاص خواهد یافت.