به گزارش پارس نیوز، 

قبل از آغاز مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که قرار است از ساعت ۱۰ صبح آغاز شود رئیس فدراسیون فوتبال ایران به محض دیدن مسعود تابش او را در آغوش گرفت و دقایقی با او به طور اختصاصی صحبت کرد.

در اواخر صحبت این دو بود که صادق درودگر به جمع آنها اضافه شد و رئیس فدراسیون فوتبال با درودگر هم به گفتگو پرداخت.