به گزارش پارس نیوز، 

برانکو ایوانکوویچ گفت:« همانطور که قبلا هم گفته ام ترجیح می دهم در تیم باشگاهی کارکنم چون کار به صورت روزانه است و بیشتر می توانی با بازیکنان کار کنی چون روزانه بیشتر با آن ها هستی و می توانی بیشتر به آن اعتماد کنی. می توانید میزان رشد و اصلاح مدام آن ها را مدام زیرنظر بگیرید و دنبال کنید. اما در تیم ملی شرایط جور دیگری است؛ آنجا واکنش باید خیلی سریع تر باشد و وضعیت مقطعی بازیکنان را باید ببینید و باید دیدگاه و فلسفه بسیار روشنی داشته باشید.»

او همچنین می گوید:« قراردادم با پرسپولیس را بیش از شش ماه پیش تمدید کرده ام و به تیم ملی فکر نکردم. البته همیشه این امکان وجود دارد که به تیم ملی برگردم. بستگی به وضعیت و شرایط دارد. پیشنهاد از تیم ملی ازبکستان داشته ام، از تیم ملی کره هم پیشنهاد داشتم و بگویم که حتی مذاکراتی هم کردیم ولی در همان ابتدای کار پیشنهاد را رد کردم. همانطور که گفتم چندماه پیش قراردادم را دوساله با پرسپولیس تمدید کرده ام بنابراین به تیم ملی فکر نکرده ام.»

برانکو می گوید:« این سوال را خیلی ها از من می پرسند اما باز هم می گویم؛ قراردادم را با پرسپولیس تمدید کرده ام و هیچ کسی تا به حال رسما از من درخواستی در این مورد نداشته، پس همه این موارد فرضی است. حالا اگر به طور جدی پیشنهادی از ایران به دستم برسد طبیعی است که مثل هر انسان دیگری به آن پیشنهاد فکر کردم. »