به گزارش پارس نیوز، 

علی خطیر که در هفته‌های گذشته در درگیری با علیرضا حقیقی، بینی‌اش از سوی دروازه‎بان آبی‌ها شکسته شد، با گچ ناشی از شکستگی بینی‌اش در محافل عمومی ظاهر شد تا چهرۀ جدید او سوژه رسانه‌ها شود و لبخند بر لبان او نیز نشان از روحیۀ بالایش باشد.

32584