به گزارش پارس نیوز، 

سید محمد موسوی به شدت از شرایط حاکم بر والیبال ایران ناراضی است.

ستاره والیبال ایران شاکی‌تر از همیشه؛ می‌خواهم بروم

سید محمد موسوی ملی پوش والیبال ایران که طی هفته گذشته با حواشی بسیاری درگیر بوده، این روزها اصلا از شرایط حاکم بر والیبال راضی نیست و از ورزش مورد علاقه اش زده شده است.

موسوی در مصاحبه ای که داشت با انتقاد از وضعیت موجود گفت: « به نظر من وضع از این بدتر هم می شود.با این وضعیت بدم می آید دیگر والیبال بازی کنم.

دیگر دوست ندارم کسی من را بشناسد.می خواهم بکنم و از این والیبال بروم. چند سال پیش افتخار می کردم که در لیگ بازی می کنم اما حالا شرایط را یک طوری کرده اند که نه فقط من که خیلی از بچه ها دل و دماغ بازی کردن ندارند.»

گفتنی است که موسوی بخاطر رفتار غیرحرفه ای و ورزشی, 1 جلسه از همراهی تیمش محروم شده است!