بازیکنان رئال مادرید معتقدند حضور ایسکو می توانست در بازی دیشب گره گشا باشد اما سولاری حتی نام او را در لیست بازیکنان این دیدار قرار نداد تا شرایط برای او از همیشه بدتر شود.

بازیکنان ارشد رختکن از سولاری خواسته اند حداقل در مقطع پایانی فصل بیشتر از ایسکو استفاده کند زیرا حضور او ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند. همچنین آنها معتقدند حتی اگر تصمیم به فروش ایسکو در تابستان هم باشد، این نیمکت نشینی ها باعث افت قیمت و ارزش او خواهد شد. مشخص است سولاری کنترل رختکن تیمش را از دست داده و همه اینها نشانی از پایان دوران او در رئال مادرید است.