به گزارش پارس نیوز، 

تصویر زیر سرمربی و مربی استقلال را بعد از دریافت گل سوم نشان می دهد.