به گزارش پارس نیوز، 

به دلیل تخلفات محسن فروزان و احراز تخلف و اطلاق نشر اکاذیب و اهانت به داوران، وی به استناد ماده ۷۰ رعایت جهات مخففه به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.