به گزارش پارس نیوز، 

مادر مرحوم احمد رضا شاکر در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مهدی قائدی و وکلایش بعد از یک سال شاهد معرفی کرده اند و شاهد های مهدی قائدی به دروغ گفتند او پشت فرمان نبوده است.

او ادامه داد: این آخرین تیر قائدی و وکلایش برای پیروزی در پرونده است و اگر ثابت شود شهادت دروغ بوده، از تمام شاهدان شکایت می کنم.