به گزارش پارس نیوز، 

مسعود شجاعی هم در حمایت از وریا غفوری و با بیان اینکه او هم یک شهرستانی است متنی را در صفحه رسمی اش در اینستاگرام منتشر کرد.