به گزارش پارس نیوز، 

پنجشنبه هفته گذشته مجمع شرکت پیشکسوتان استقلال برگزار شد. این شرکت به احتمال زیاد بین 10 تا 15 درصد سهام باشگاه را خریداری خواهد کرد. در این مجمع اما یک اتفاق حاشیه ای رخ داد. هادی طباطبایی گلر سابق استقلال با پندار توفیقی معاون سابق این باشگاه درگیر شد. توفیقی که عامل امضای قراردادهای جنجالی بود بعد از انتقاد پیشکسوتان گفته بود این فوتبالی ها ارزش جواب دادن ندارند. طباطبایی هم به محض دیدن او در مجمع انتقاداتی از توفیقی کرد و حسن روشن هم به حمایت از گل سابق آبی ها جلو آمد و تشری به توفیقی زد. در نهایت با دخالت دیگران این ماجرا ختم به خیر شد. روشن به توفیقی می گفت که حرف او توهین به پیشکسوتان است.