به گزارش پارس نیوز، 

گنجایش تقریبی استادیوم شهید وطنی قائم‌شهر با احتساب ۴۰ سانتی‌متر سهم هر تماشاگر برای نشستن، بیش از ۱۲ هزار نفر بر روی سکوها است.

ظرفیت سکوهای فلزی هر کدام بیش از ۲ هزار نفر، ظرفیت سکوی بتنی بیش از ۴ هزار نفر و ظرفیت سکوی پشت دروازه بیش از ۵ هزار نفر است.

اگر در فشرده‌ترین حالت، حضور تماشاگران پشت فنس‌ها، در و دیوارها و اماکن مُشرف به استادیوم را نیز به سکوها اضافه کنیم، ظرفیت استادیوم تا ۱۵ الی ۲۰ هزار نفر نیز افزایش پیدا خواهد کرد اما چیزی که ظرفیت واقعی استادیوم بر روی سکوهاست، همان جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر، صحیح است، پس نباید این تعداد تماشاگری که پشت فنس‌ها می‌ایستند را جزو ظرفیت اصلی استادیوم حساب کرد.

در بازی‌های مهم نیز چون تماشاگر بیشتری به استادیوم می‌آیند، مثل بازی نساجی در نیم‌فصل اول مقابل استقلال از سوی شورای تأمین با در نظر گرفتن مؤلفه‌های امنیتی، تعداد بلیط برای فروش ۱۰ هزار برگ، مجاز اعلام شد که اگر طبق قانون ۱۰ درصد این ۱۰ هزار نفر یعنی تنها هزار نفر سهم تماشاگران استقلالی باشد، یعنی تنها نصف یک سکوی فلزی باید در اختیار تیم مهمان قرار بگیرد.

نه اینکه هیأت فوتبال مازندران با زیرپا گذاشتن قانون، کل سکوی فلزی را در اختیار تیم مهمان قرار دهد! در واقع در بازی نساجی مقابل استقلال، حدود ۲۰ درصد از استادیوم در اختیار استقلالی‌ها قرار گرفته بود.

در بازی آینده نساجی مقابل پرسپولیس، انتظار هواداران نساجی از هیأت فوتبال مازندران این است که این بار به قانون تمکین کرده و تصمیم‌گیری‌های احساسی را کنار بگذارند و همان ۱۰ درصد واقعی، یعنی نیمی از سکوی فلزی را در اختیار هواداران پرسپولیس قرار دهند.