به گزارش پارس نیوز، 

دایی در این جسن گفت: خیلی ممنونم از دوستانی که این جشن را ترتیب دادند و حسابی غافلگیر شدم. جای دخترانم در این جشن خالی است.

وی افزود: حسرت گذشته را نمی‌خورم و در زندگی به هرچه خواستم رسیدم ولی اگر به عقب برگردم شاید برخی کارها را انجام ندهم و کارهای دیگری بکنم.

سرمربی سایپا در پایان گفت: نمی‌دانم چرا بنر 50 سالگی برای من زدند من هنوز 50 سالم نشده است.