به گزارش پارس نیوز، 

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ هم با انتقاد استقلالی ها روبروست و هم با انتقاد پرسپولیسی ها. البته خیلی از هواداران شماره اش را دارند و اگر با او کاری داشته باشند تماس می گیرند. فتاحی در این باره می گوید: «بله خدا را شکر همه آنها شماره ام را دارند. هر کاری داشته باشند زنگ می زنند و فحش می دهند! البته برای من عادی شده و دیگر پیامک ها را فقط رد می کنم. بعد از همین بازی پرسپولیس یک نفر تماس گرفت و گفت ممنون که باعث شدید پرسپولیس ببازد من هم برای تمام کردن مکالمه فقط گفتم خواهش می کنم. همان ویس را در گروهها علیه من پخش کرده است. استقلالی ها بعد از رای سوپرجام کلی به من فحش دادند ولی جالب اینجاست بعضی ها بعد از بازی فولاد و پرسپولیس پیامک دادند و تشکر کردند. آن موقع می گفتند من پرسپولیسی هستم ولی الان پرسپولیسی ها می گویند من استقلالی هستم!»