به گزارش پارس نیوز، 

مهدی رحمتی وقتی دید از جمع کاپیتان های حاضر در تیم های لیگ برتری حتی یک کاپیتان هم در نشست حاضر نشده است تصمیم گرفت جلسه را ترک کند البه نه به نشانه اعتراض بلکه احساس کرد در جمعی که در آن قرار گرفته، غریب است.

شاید با تصویری که مهدی رحمتی از نشست دیروز دید دیگر به دعوت های سازمان لیگ برتر پاسخ ندهد! البته حسین ماهینی کاپیتان مصدوم پرسپولیس هم خود را به آکادمی ملی فوتبال ایران رسانده بود و مدت زمان بیشتری به نسبت مهدی رحمتی در جلسه حضور داشت.

جالب اینکه بخشی از محور صحبت های فریدون اصفهانیان، رییس کمیته داوران در این نشست کاپیتان تیم های لیگ برتری بودند! او با نشان دادن صحنه گل اول ژاپن از کاپیتان های تیم های لیگ برتری خواست در زمین به جای اعتراض به داور و رها کردن بازی، فوتبال خود را دنبال کنند به خصوص که در فوتبال امروز اگر داور تصمیم اشتباهی بگیرد کمک داور ویدئویی او را متوجه اشتباهش خواهد کرد و دیگر نیازی به اعتراض به داور نیست. اما همان طور که اشاره شد کاپیتانی در مراسم نبود که صحبت های رییس کمیته داوران و درخواست های او را مورد توجه قرار دهد.